About Pieter Hensen

appear, disappear, reappear

Geschilderd beeld dat verschijnt, verandert, deels verdwijnt, en ondertussen van transparantie en kleur verandert.

Hoe het werk van Pieter Hensen zich manifesteert is afhankelijk van het hoe licht op het werk valt, én van de positie die de kijker inneemt ten opzichte van het werk. Omdat kleur, compositie en transparantie veranderen, soms subtiel dan weer nadrukkelijker, heeft het werk geen definitieve verschijningsvorm. Met dit element van ongrijpbaarheid wordt de kijker zich bewust van het feit dat zijn/haar perceptie en interpretatie van het werk altijd die van een individu is, en daarmee uniek.

Het werk is bedoeld om door de voor het werk staande kijker visueel afgetast te worden. Statische documentatie zet het werk vast in een vorm welke haaks staat op de steeds veranderende verschijningsvorm.

Pieter Hensen studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Enkele jaren na zijn afstuderen begon hij met het samenstellen van tentoonstellingen met werk van andere jonge binnen- en buitenlandse kunstenaars. In 1996 richtte hij collega's een nieuw, niet-commercieël tentoontstellingsplatform in Amsterdam op. Van deze organisatie, Consortium, was hij tot 2008 artistiek en zakelijk leider.

Pieter Hensen's werk is tentoongesteld in onder meer Amsterdam, Den Haag, Londen, Belfast, Antwerpen, Parijs, Lille, Malmö, Stockholm, New York.

Werk bevindt zich in particuliere en bedrijfscollecties in binnen- en buitenland.


The new website will be fully accessible from Mid-July 2018.

contact
home